Wycinka metodą alpinistyczną pod linia NN w pasie drogi

Wycinka z zastosowaniem metod alpinistycznych