Wycinka drzew i krzewów

Stosowane przez nas metody wycinki:

 • wycinka tradycyjna,
 • wycinka drzew trudnych,
 • wycinka z wykorzystaniem podnośników koszykowych,
 • ścinka sekcyjna z zastosowaniem technik alpinistycznych — wycinka drzew metodą alpinistyczną to technika, która pozwala na działanie w miejscach o znacznie utrudnionym dostępie w sytuacji, kiedy nie można skorzystać z pomocy podnośnika, doskonale sprawdza się w parkach, na cmentarzach, przy liniach energetycznych oraz w niewielkich ogrodach,
 • usuwanie szkód po wichurach w postaci drzew zawieszonych na liniach energetycznych, budynkach oraz połamanych gałęzi,
 • odkrzaczanie mechaniczne — szybka oraz tania metoda, która idealnie nadaje do wykorzystania na dużych powierzchniach, do rekultywacji, odnawiania porośniętych krzakami pół, przygotowania terenu pod nowe inwestycje, mineralizacji pasów przeciw pożarowych, usuwania spalonych młodników, usuwania pozostałości pozrębowych, utrzymania powierzchni pod liniami wysokiego napięcia, utrzymania poboczy dróg, likwidacji upraw choinkowych. Dużą zaletą tej metody jest możliwość wymieszania biomasy z ziemią do głębokości nawet 20 cm, co dodatkowo użyźnia glebę. Przy wykorzystaniu tej metody nie ma konieczności frezowania pni.

 

Oferowana obsługa formalno – prawna:

 • przygotowanie inwentaryzacji drzew, wraz z możliwością obliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska oraz przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej
 • przygotowanie wniosku oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń na wycinkę
 • uzgodnienie wycinki z administracją dróg, wraz z zajęciem pasa drogi
 • uzgodnienie wycinki z administratorem linii energetycznych, wraz z ewentualnym wyłączeniem linii. Zapewniamy nadzór osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe do obsługi urządzeń przesyłowych bez ograniczeń napięciowych

Pozostałe usługi:

 • przygotowanie opinii dendrologicznych,
 • określanie wieku drzew,
 • ocena statyki drzew,
 • ocena stanu zdrowia drzew,
 • zagospodarowanie pozostałości po przeprowadzonej wycince,
 • zrywka drewna oraz jego transport we wskazane przez inwestora miejsce,/li>
 • frezowanie pni,
 • karczowanie pni.

Jesteś zainteresowany naszą usługą?

Napisz do nas lub zadzwoń – odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przedstawimy ofertę współpracy.