Rekultywacja Terenu

Oferujemy pełen zakres prac związanych z rekultywacją:

 

• rekultywacją terenów skażonych metalami ciężkimi oraz produktami ropopochodnymi, (wykorzystanie roślin rozkładających produkty ropopochodne, roślin pobierających metale ciężkie, wraz ze zbiorem biomasy),
rekultywacją terenów poprzemysłowych i zdegradowanych (w tym rekultywacja terenów po kopalniach odkrywkowych, hałdach itp.),
• nasadzeniem na terenach stacji benzynowych, przy drogach, na osiedlach wykorzystując rośliny pobierające zanieczyszczenia z gleby, oraz powietrza.

Jesteś zainteresowany naszą usługą?

Napisz do nas lub zadzwoń – odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i przedstawimy ofertę współpracy.