PPU MULTIPLANT uczestniczy w organizacji okresowych szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych w firmach leśnych i ogrodniczych