Wykonujemy wszystkie etapy prac związanych z usunięciem drzew na terenach inwestycyjnych. Przeprowadzamy inwentaryzacje dendrologiczne, uzyskujemy pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów